Постпејд Тарифи

Најдобрите тарифи во националната мрежа

Green Mobile XL PRO
13000
Бонус
 • 5G конекција
 • Неограничен интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • 2GB Интернет во роаминг
 • 50 мин кон странство
 • 50 мин во роаминг
 • 2 Пакети по Избор
 • 50 минути во странство
 • 15GB Интернет во роаминг Балкан
 • 10GB Интернет во роаминг (VF+TAG)
 • 200МБ Интернет во роаминг (EU,USA,Russia)
 • 5G Пакет
 • 50 минути во роаминг

4 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 6/12/18/24
ИЛИ
13000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile L PRO
9000
Бонус
 • 5G конекција
 • Неограничен интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • NetSef до 100GB со опција за размена

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24
ИЛИ
9000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile M PRO
 
6000
Бонус
 • 80 GB национален интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Пакет по Избор
 • 30 минути во странство
 • 4GB Интернет во роаминг Балкан
 • 5GB Интернет во роаминг (VF+TAG)
 • 5G Конекција

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24
ИЛИ
6000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile S PRO
 
3000
Бонус
 • 6GB национален интернет
 • Неограничени минути

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24
ИЛИ
3000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile Senior/Junior  
 
1500
Бонус
 • Неограничени минути кон GreenMobile и A1
 • 50 минути кон други мрежи
 • 50 национални CMC
 • 500МБ национален интернет

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ
ИЛИ
1500 ДЕНАРИ СУБВЕНЦИЈА

 • Горенаведените пакети важат за правни и за физички лица.
 • Новите тарифи Green PRO се достапни со склучување нов или обнова на постоечки на договор неопределено време или на 24 месеци.
 • Субвенциите и месеците гратис важат само на договори на 24 месеци.
 • * За тарифните модели кои вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно, поради заштита од злоупотреба.