Постпејд Тарифи

Најдобрите тарифи во националната мрежа

Green Mobile XL PRO
13000
Бонус
 • Неограничен интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • 2GB Интернет во роаминг
 • 50 мин кон странство
 • 50 мин во роаминг
 • Пакет по Избор
 • 2GB Интернет во роаминг
 • или
 • 50 мин кон странство
 • или
 • 50 мин во роаминг

4 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 6/12/18/24
ИЛИ
13000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile L PRO
9000
Бонус
 • Неограничен интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Пакет по Избор
 • 5GB Интернет во роаминг
 • или
 • 100 мин кон странство

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24
ИЛИ
9000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile M PRO
 
6000
Бонус
 • 80 GB национален интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Green Mobile Net Sef до 50GB

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24
ИЛИ
6000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile S PRO
 
3000
Бонус
 • 4GB национален интернет
 • Неограничени минути

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24
ИЛИ
3000 ДЕНАРИ БОНУС

Green Mobile Senior/Junior  
 
1500
Бонус
 • Неограничени минути кон GreenMobile и A1
 • 50 минути кон други мрежи
 • 50 национални CMC
 • 500МБ национален интернет

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ
ИЛИ
1500 ДЕНАРИ СУБВЕНЦИЈА

 • Горенаведените пакети важат за правни и за физички лица.
 • Новите тарифи Green PRO се достапни со склучување нов или обнова на постоечки на договор неопределено време или на 24 месеци.
 • Субвенциите и месеците гратис важат само на договори на 24 месеци.
 • Тарифниот модел Green Mobile L PRO вклучува избор на пакет со 5GB интернет во роаминг или 100 минути разговори кон странство, кои важат за повици кон зоните Соседство, Регион, Европа 1, Свет и Свет 2, а не важат за повици кон Посебна зона. Овие пакети се вклучени во претплатата и корисниците можат да ги менуваат на месечно ниво согласно своите потреби.
 • Тарифниот модел Green Mobile XL PRO вклучува избор на пакет со 2GB интернет во роаминг или 50 минути разговори кон странство или 50 минути разговори во роаминг кои важат за повици кон зоните Соседство, Регион, Европа 1, Свет и Свет 2, а не важат за повици кон Посебна зона. Овие пакети се вклучени во претплатата и корисниците можат да ги менуваат на месечно ниво согласно своите потреби.
 • * За тарифните модели кои вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно, поради заштита од злоупотреба.