Green mobile

USSD код повици

Безбедно ѕвонете дома

Сите доживувања од вашите патувања можете да ги споделите за 55 ден./минута.


Оваа понуда е автоматски достапна за корисниците на Green тарифните модели, без дополнителни трошоци за активација за повици со USSD код од оператори што ја овозможуваат таа услуга.


Начинот на активирање е следен: треба да впишете *123* пред секој повик во следниот формат *123*389ХХХХХХХХ#, каде што ХХ е бројот што сакате да го повикате. Веднаш ќе добиете повратен повик и ќе можете да зборувате колку сакате!


Цените се со вклучен ДДВ. Интервалот на тарифирање изнесува 60/60 секунди.


Цените важат само за операторите што овозможуваат повици со USSD-код.


Повиците со USSD-код од 1.7.2021 нема да бидат достапни во земјите од Западен Балкан, за нив ќе важи регулативата за роаминг во земјите од Западен Балкан.