Green mobile

Информации и цени

погледнете ги најповолните понуди

Доколку сакате да одберете мрежа по Ваш избор, наместо да бидете автоматски поврзани на некоја од мрежите, можете да влезете во менито на Вашиот телефон и да одберете рачен избор на мрежа. Меѓутоа, кога ја напуштате земјата, повторно ќе треба да ја промените мрежата.


Цени за Европа (без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Русија)


Појдовен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 KB)


Златни 79 ден. 29 ден. 19 ден. 39 ден.
Сребрени 109 ден. 29 ден. 19 ден. 59 ден.

Цени за Свет со Русија


Појдовен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 KB)
Златни 179 ден. 79 ден. 29 ден. 79 ден.
Сребрени 219 ден. 79 ден. 29 ден. 99 ден.
Сателити 219 ден. 99 ден. 59 ден. 99 ден.