Green mobile

Дополнувања кон странство

Одберете го Вашиот пакет

100 минути кон странство – 399 денари
СМС број за активација и деактивација 145260
За активирање SMS порака со текст START 100
За деактивирање SMS порака со текст STOP 100
200 минути кон странство – 699 денари
СМС број за активација и деактивација 145260
За активирање SMS порака со текст START 200
За деактивирање SMS порака со текст STOP 200